Vezetői teljesítmény- és hatékonyságnövelés kiégés nélkül

Viselkedési erősségekre és belső motivációra épülő fejlesztési program saját Innermetrix DISC + személyiségelemzéssel, a Vezetői Akadémia belépő programja.
2023. november 14. 09:00 -16:00
Képzés formája
Online
A képzés 9:00-14:00-ig tart, 14:00-16:00 között 15-20 perces egyéni konzultációs lehetőség.

A program célja: Az Innermetrix DISC+ személyiségtipológia, ezáltal az ön-, és társismeret, emberismeret, személyiségtípusok megismerése és megértése a turizmusban. Erre építő fejlesztési programunk abban nyújt segítséget, hogy a vezetők személyes viselkedési erősségeik, motivációjuk azonosítása és megerősítése révén megértsék vezetői erőforrásaikat, megismerjék erősségeiket és fejlesztendő területeiket, és ezáltal megteremtsék belső stabilitásukat, valamint fejlesszék a változásokhoz elengedhetetlen kreatív reagáló készségüket. Ezáltal könnyebben tudnak alkalmazkodni a kiszámíthatatlansághoz, és megtanulják kezelni, csillapítani a rájuk háruló nyomásból eredő stresszt, mely kiégéshez vezethet.

A program fejleszti az ön- és társismeretet, emberismeretet, mely a vezetői munka alapfeltétele, így nem csak a saját, hanem munkatársaik viselkedési és motivációs erősségeit is megértik, mely hozzájárul egy egészséges, konfliktusmentes munkahelyi légkör kialakításához.

Kinek szól?

Azoknak a turisztikai és rendezvényszakmai felső-, közép- és csoportvezetőknek: 

 • akik szeretnék megismerni a személyiségtipológia alapjait, ezáltal saját maguk, valamint munkatársaik személyiségtípusát is
 • akiknek fontos, hogy megértsék saját, és ezáltal kollégáik viselkedését is a különböző helyzetekben,
 • akik szeretnék megérteni saját működésüket a változások viharában és ennek révén eredményesebben szeretnének dolgozni;
 • akiket érdekel, hogyan látják mások (kollégák, család, barátok) a viselkedésüket,
 • akik szeretnék megérteni, hogy velük született motivációikat hogyan tudják a vezetői munkájukban kamatoztatni
 • akik a hétköznapokban alkalmazható gyakorlati tudással szeretnének gazdagodni a hatékonyabb emberi kapcsolatok kialakításához, ezáltal segítséget szeretnének kapni a kollégáik megtartásához,
 • akik a folyamatos nyomás okozta stresszhelyzet miatt szeretnének kézzelfogható segítséget kapni a belső stabilitás megteremtéséhez, hogy nyugodtabban tudják megélni a hétköznapokat vezetőként és magánemberként,
 • akik szeretnének gyakorlati támogatást kapni a munkatársak ösztönzéséhez, hogy a folyamatos változási viharban ne veszítsék el motivációjukat.

Miért érdemes rá jelentkezni?

 • Egyedülálló, objektív méréssel tárjuk fel a vezető egyéni erősségeit a problémamegoldás és döntéshozatal, a kapcsolatteremtés és kommunikáció, a következetesség és változáskezelés, valamint a körültekintés és szabálykövetés területén.
 • Fejlesztésünk segít a vezetőknek a kiégés megelőzésében, a harmónia megteremtésében a saját életükben.
 • Vezetői eszközöket adunk a változások sikeres menedzseléséhez és a munkatársak támogatásához
 • Egyéni támogatást adunk a belső erőforrásaink mozgósításához.
 • Útmutatást adunk a további fejlődéshez, tanuláshoz, a konfliktusmentes és támogató munkakörnyezet kialakításához

 A program előtti mérés - miért fontos, hogy mérésre épüljön a fejlesztés?

A Vezetői Akadémia első fejlesztési programjának alapja az Innermetrix DISC + mérés, melynek célja, hogy fejlessze az ön- és társismeretből, azaz emberismeretből fakadó tudatosabb vezetői működést. Fontos, hogy a résztvevők megértsék, hogyan tudnak sokkal tudatosabban támaszkodni vezetői munkájuk során a meglévő egyéni erősségeikre, tehetségeikre és belső értékeikre. Ezáltal lehetővé válik, hogy felismerjék és megértsék nemcsak saját, hanem munkatársaik viselkedési erősségeinek és egyéni motivációinak mozgatórugóit, melyek vezetőként kiemelten fontosak a kollégák megtartásánál, fejlesztésénél.

 

Mit mérünk?

 

  Az Innermetrix DISC Index a viselkedési stílust méri Dr. William Marston kutatása alapján, az alábbi tényezők komplex vizsgálatával:

 • a problémamegoldáshoz és az eredmények eléréséhez való hozzáállást
 • az emberekkel kapcsolatos viselkedéshez és az érzelmek kifejezéséhez való hozzáállást
 • a munkakörnyezet sebességéhez való hozzáállást
 • a szabályokhoz,  irányelvekhez, eljárásmódokhoz és elvárásokhoz való hozzáállást
 • a kommunikációt —  az egyén hogyan szeret kommunikálni, és hogyan szeretné, hogy mások kommunikáljanak vele
 • az erősségeket – hogyan tud az egyén a sikeréért és megelégedettségéért dolgozni
 • a hatékonyságot — betekintés abba, hogy az egyén a viselkedésének megértésével hogyan lehet eredményesebb
 • a magasabb motiváció megőrzésének lehetőségeit – hogyan tudja az egyén optimálisan motiváltnak érezni magát
 • a folyamatos javulás területeit — területek, amelyek fejlesztésére az egyén összpontosíthat
 • az ideális munkakörnyezetet – az egyén által kedvelt környezetet, ami a viselkedési stílusához a legjobban passzol
 • a tanulási stílust — az egyén által preferált tanulás megosztási és befogadási stílusokat
 • az Önismeret-társismeretet és az eredményes kommunikáció összefüggéseit

 

Az Innermetrix DISC + Index (DISC Index kiegészülve az Értékek – Index -szel) a belső motivációnkat méri. Ahogyan a képességeink vagy a viselkedésünk, úgy a motivációink is nagyban különböznek. E motivációk azok az okok, amelyekért mozgósítjuk a képességeinket, vagy amelyekért hajlandóak vagyunk többletenergiát is fektetni egyes dolgokba. A mérés a 7 belső drive-unk egymáshoz való viszonyát azonosítja: esztétikai, individualista, politikai, gazdasági, altruista, szabályozási, elméleti. Ez mindenkinél más szinten van, ezért fontos egyénileg is ismerni a saját ösztönzőinket. Ennek ismerete segíti a vezetőket saját maguk, valamint kollégáik jobb megismerésében, motiválásában, a megfelelő munkakörnyezet, az egyénre szabott teljesítményösztönzők kialakításában, ezáltal a kollégák megtartásában.

 

Az Innermetrix DISC + elemzés 50 oldalas egyénre szabott személyiségelemzés, a világ egyik legérvényesebb és legmélyebb személyiségelemzése.

A program menete:

 • Innermetrix DISC+ mérés előzetesen megküldött teszt segítségével
 • Kiscsoportos, a mérésre épülő fejlesztési program 09:00-14:00 között, amelyen a következő témákat dolgozzuk fel:
 • Önismeret és viselkedés, azaz a hatékonyságot befolyásoló személyes tényezők
 • A méréshez kapcsolódó nyomtatott riportok átadása és a résztvevőkkel együtt a DISC értékek áttekintése a hozzá kapcsolódó elméleti hátteret bemutató tréneri előadással
 • Az egyéni riportok értelmezése az alábbi területeken:
  • Hogyan közelíti meg a problémákat, hogyan hoz döntést
  • Hogyan kommunikál, cserél véleményt, teremt kapcsolatot és fejez ki érzelmeket
  • Mennyire törekszik a gyorsaságra, következetességre, a kitartásra, és az állandóságra
  • Hogyan viszonyul a szabályzatok, standardok, és előírások betartásához
  • Vezetőként hogyan tudja hatékonyságát növelni az erősségekre építve
  • Hogyan kommunikáljon munkatársaival és Önnel hogyan kommunikáljanak az eredményesség érdekében – vezetői kommunikációs „kisokos” összeállítása

 

 • Érték index elemzése, értelmezése
  • Melyek a fő motivárotok és demotivátorok az egyén vonatkozásában?
  • Milyen belső mozgatórugók ösztönzik az egyént nagyobb teljesítményre?
  • Hogyan nyilvánulnak meg mindezen tényezők a mindennapi viselkedésében?
  • Hogyan tudja a munkatársak esetében beazonosítani és figyelembe venni a legfőbb motivátorokat?

 

 • 15-20 perces egyéni konzultációs lehetőség a saját riporttal kapcsolatban14:00-16:00 között

 

Ráépítő vezetői workshopok a Vezetői Akadémián belül 

A belépő program elvégzését követően Vezetői Akadémiánk különböző, a vezetők legnagyobb kihívásait feldolgozó workshopjai szabadon választhatók és tetszés szerint variálhatók akár személyes, akár online formában. A workshopok sorrendjét a vezetői munka logikai ívére építettük, ezért érdemes az első alkalomtól részt venni ezeken a műhelymunkákon, de természetesen nem kötelező a részvétel egyetlen workshopon sem. A workshopok 3 órás időtartamúak, hogy a munkaidőbe jól beilleszthetőek legyenek.

Minimum 3 workshopra való jelentkezés esetén, további 10% kedvezményt biztosítunk a meghirdetett kedvezményes, támogatott árainkból.

 

Céges megrendelők figyelmébe: a képzés 8 fő felett belső képzési programként is igénybe vehető, kérem jelezzék igényüket a marosi.emese@turizmusakademia.hu e-mail címen.

A témához kapcsolódó egyéb képzéseink erre a linkre kattintva érhetőek el.

Előadó(k)
 • Tóthné Márton Gabriella
  tréner
  Tréning és coaching módszerekkel oktatok több mint 20 éve, az élmény és erősség alapú fejlesztésben hiszek. A turizmus a szakterületem és szívügyem. A BGE-en Idegenforgalmi és szálloda szakon, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés szakán végeztem közgazdászként. Innermetrix konzulensként a diagnosztika és az erősség alapú fejlesztés elkötelezett híve vagyok.
 • Szűcsné Szabó Katalin
  tréner
  Hivatásom a szervezetek és az emberek fejlesztése. Szerencsés vagyok, mert az elmúlt húsz évben vezetőként is megtapasztalhattam a szervezetek, a HR rendszerek és a személyes kompetenciáik fejlesztésének kihívásait. Hiszek abban, hogy a produktivitás záloga az emberi tényező. 2012 óta támogatom trénerként és coachként a turisztikai szektor különböző területein a szolgáltatók vezetőit és munkatársait. Tanulmányaim mellett a vezetői gyakorlatom segít abban, hogy tréneri és coach feladataimat megalapozottan tudjam végezni. Arra törekszem, hogy folyamatosan tanuljak, fejlődjek, hiszen csak így tudom biztosítani, hogy ügyfeleim igényeire és kihívásaira a legmegfelelőbb megoldásokat nyújthassam.

A képzés kedvezményes ára MOST 65.000 Ft+Áfa/fő, a teljes, 120.000 Ft+Áfa/fő helyett.

 

A kedvezményes ár igénybevételét a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Magyar Turizmus Akadémia Kft. biztosítja 2023-ban is, a turisztikai szakma támogatása érdekében.

 

A képzés minimum 6 fő részvételével indul.

 

Jelentkezési határidő: 2023. november 3.

 

 

Ráépítő vezetői workshopok a Vezetői Akadémián belül 

 

A belépő program elvégzését követően Vezetői Akadémiánk különböző, a vezetők legnagyobb kihívásait feldolgozó workshopjai szabadon választhatók és tetszés szerint variálhatók akár személyes, akár online formában. A workshopok sorrendjét a vezetői munka logikai ívére építettük, ezért érdemes az első alkalomtól részt venni ezeken a műhelymunkákon, de természetesen nem kötelező a részvétel egyetlen workshopon sem. A workshopok 3 órás időtartamúak, hogy a munkaidőbe jól beilleszthetőek legyenek.

 

Minimum 3 workshopra való jelentkezés esetén, további 10% kedvezményt biztosítunk a meghirdetett kedvezményes, támogatott árainkból.

 

 

Céges megrendelők figyelmébe: a képzés 8 fő felett belső képzési programként is igénybe vehető, kérem jelezzék igényüket a marosi.emese@turizmusakademia.hu e-mail címen.

Jelentkezés
Résztvevő adatai
CAPTCHA

Szeretne mielőbb értesülni aktuális képzéseinkről?

A feliratkozó e-mail cím
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként kaphassa kézhez legújabb képzési ajánlatainkat, friss tanulmányainkat!