Vendégtípusra szabott profi panaszkezelés Innermetrix DISC személyiségelemzéssel (Panaszkezelési technikák angol nyelven!)

5 órás kommunikációs képzés, amely Innermetrix DISC személyiségtipológia segítségével ismerteti meg a résztvevőkkel a vendég viselkedés típusának megfelelő ideális panaszkezelési technikákat . Panaszkezelési módszerek, kommunikációs fordulatok, szituációs gyakorlatok angol nyelven!
2023. december 1. 09:00 -14:00
Képzés formája
Online
Hozzáadom a naptáramhoz

A program célja:

A program célja, hogy megismertesse a résztvevőket az Innermetrix DISC személyiségtipológia szerinti vendégtípusokkal, valamint ez alapján megtanítsa a résztvevőket a vendég viselkedés típusának megfelelő ideális panaszkezelési technikákra. További cél, hogy a résztvevők megismerjenek olyan módszereket, amelyek segítségével felismerik a panasz különböző formáit, eredményesen kezelik a feszült, nehéz helyzeteket, megfelelően reagálnak a vendég visszajelzéseire, sérelmeire, ezáltal elkerülik a konfliktus és a konfliktus okozta stressz kialakulását.

A tréning részeként a résztvevők saját Innermetrix DISC személyiségelemzést és magyarázatot kapnak magyar nyelven, mely segít nekik sokkal tudatosabb, együttműködőbb kommunikációt kialakítani a vendégekkel.

Figyelem! A tréning első része magyar nyelven, második része angol nyelven zajlik.

 

Kinek szól:

Vendégkapcsolati munkakörökben dolgozó munkatársaknak, akik munkájuk során  külföldi vendégekkel  közvetlenül, személyesen kerülnek kapcsolatba és a mindennapi munkájuk során kihívást jelent a vendégek visszajelzéseinek, sérelmeinek, panaszainak hatékony kezelése.

Miért érdemes rá jelentkezni? Mert a tréning elvégzését követően a résztvevők

 • a saját - több mint 20 oldalas - személyes DISC elemzés segítségével sokkal tudatosabban fognak építeni saját erősségeikre a vendéggel való kommunikáció során
 • képesek lesznek felismerni és megkülönböztetni a viselkedés alapján az eltérő vendégtípusokat
 • képessé válnak különbséget tenni a panasz megnyilvánulási formái között és megfelelően kezelni azokat,
 • tisztában lesznek azzal, mi állhat a panasz hátterében, mi a vendég elvárása a panasz különböző típusai esetében
 • képesek lesznek a vendég viselkedés típusának megfelelően kezelni a reklamációs helyzetet és a vendég viselkedésének megfelelően kommunikálni
 • tudni fogják mi a helyes reakció vendégpanasz esetében, olyan technikákat ismerhetnek meg és gyakorolhatnak be, amelyek segítségével jobban megérthetik a panaszt, és eredményesen kezelhetik azt,
 • olyan módszereket tanulhatnak, amelyek segítenek elkerülni a konfliktus kialakulását, mérsékelhetik a már meglévő konfliktusok káros hatását, ezáltal kevesebb stresszt, nyomást élhetnek meg a napi munkájuk során.

A program témái:

 • Személyiségtipológiai alapok – Innermetrix DISC személyiségelemzés, saját elemzések értelmezése (magyar nyelven)
 • Vendégtípusok és jellemzőik az Innermetrix DISC személyiségdiagnosztikai modell bemutatása által (magyar nyelven)
  • Hogyan tudjuk beazonosítani a vendég típusát?
  • Viselkedés típusra illesztett kommunikáció – Mire figyeljünk és mit kerüljünk el a kommunikáció során, ha sikerült azonosítani a viselkedés típust? Milyen látható, felismerhető jellemzői vannak? (pl.: tekintet, testtartás, kézfogás, hangerő, tempó)
  • Kérdésfeltevés: Milyen típusú kérdések foglalkoztatják? (Pl. egy új helyzetnél, problémánál)
 • Mit alkalmazzunk és mit kerüljünk a kommunikációban az egyes típusoknál?
 • Panaszkezelés a gyakorlatban (angol nyelven)
 • Ha a vendég panaszkodik - a visszajelzés fogalma, típusai, teendők (angol nyelven)
 • A hatékony panaszkezelés módszerei (angol nyelven)
  • A meghallgatás és megértés – értő figyelem és megértés megerősítésének technikája a gyakorlatban
  • Teendők és viselkedés jogos és jogtalan panasz esetén
  • A panaszkezelés menete lépésről lépésre
 • Hogyan kezeljük a vendégtípusnak megfelelően problémás helyzeteket, reklamációt? Mire figyeljünk az egyes vendégtípusok esetén? Mire fókuszálnak a különböző viselkedés típusok problémás/panaszos helyzetben? (angol nyelven)
 • Vendégtípusra szabott "Kommunikációs kisokos panaszkezelésre" összeállítása (angol nyelven)
 • Helyzetgyakorlatok a vendégtípusra szabott kommunikációs helyzetekre (angol nyelven)

 

Előadó(k)
 • Szűcs Barbara
  Pszichológusi képesítésem és az egészségügyben szerzett klinikai gyakorlatom, valamint multinacionális vállalatoknál (GE, Johsnon Controls) HR-esként szerzett munkatapasztalatom mellett az egyetemi éveim alatt a front office területen szerzett szakmai tapasztalat is támogat abban, hogy gyakorlati képzést nyújtsak a területen.
  Mindig is foglalkoztatott az emberi viselkedés, és a mögötte álló tényezők. Tudatában lenni annak, hogy hogyan hatunk egymásra óriási segítséget jelenthet a problémák kezelésében, és a nehéz helyzetek megoldásában.
  Megfelelő önismerettel és a viselkedési erősségeinkre épített kommunikációs technikákkal csökkenthetjük a vendégpanaszokból és a nehéz helyzetekből eredő stresszt és képessé válhatunk a jó megoldások megtalálására és eredményes kommunikálására.
  Kiváló eszköznek tartom az Innermetrix mérőeszközeit, így elvégeztem az IMX konzulens képzést is.

A képzés kedvezményes ára MOST 45.000 Ft+Áfa/fő, a teljes, 75.000 Ft+Áfa/fő helyett.

 

A kedvezményes ár igénybevételét a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Magyar Turizmus Akadémia Kft. biztosítja 2023-ban, a turisztikai szakma támogatása érdekében.

 

Minimum 2 fő befizetése esetén további 10% kedvezményt biztosítunk a képzés támogatott árából!        

Ha szeretné a VENDÉGTÍPUSRA SZABOTT PROFI PANASZKEZELÉS képzésünket magyar nyelven is elvégezni, a 2. képzés részvételi díja csak 30 000 Ft + ÁFA/fő, hiszen rendelkezik már Innermetrix Disc elemzéssel! 

 

A képzés minimum 6 fő részvételével indul. 

 

 

Jelentkezési határidő: 2023. november 20.

Jelentkezés
Résztvevő adatai

ÁLTALÁNOS KÉPZÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(a továbbiakban: „ÁSZF”)

 

 

Jelen ÁSZF rendelkezései irányadók mindazon kérdésekben, amelyeket a Magyar Turizmus Akadémia Kft. (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1.; adószáma: 27984758-2-41, a Felnőttképző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma: B/2020/008742; a továbbiakban: „Felnőttképző”)

 

és a képzésen ténylegesen részt vevő természetes személy vagy személyek, mint résztvevők (a továbbiakban együtt: „Résztvevő”) vagy a Résztvevőtől eltérő - a képzést megrendelő és annak költségeit viselő – személy, mint költségviselő (a továbbiakban: „Költségviselő”, Felnőttképző és Résztvevő vagy Költségviselő a továbbiakban együtt: „Felek”) között létrejött, felnőttképzési jogviszony.

 

A felnőttképzési tájékoztató adatlap és ÁSZF egy egységet képez (a továbbiakban együtt: „Felnőttképzési Szerződés”), egymással együttesen értelmezendő.

 

 1. A Felnőttképzési Szerződés tárgya

A Felnőttképző a Résztvevő vagy Költségviselő megbízásából felnőttképző intézményként, bejelentés alapján folytatott képzéseket (a továbbiakban együtt: „Képzés”) szervez. A Felek tudomásul veszik, hogy a Felnőttképző és a Résztvevő egymással a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: „Fktv.”) 13. § (1) szerint – a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal – Felnőttképzési Szerződést köt, mely szerződés megkötése szóban vagy írásban is megtörténhet. A felnőttképzési szerződés tartalmi elemeit az ÁSZF és a felnőttképzési tájékoztató adatlap együttesen tartalmazza, melyet Résztvevő előzetesen megismer és ráutaló magatartással elfogadja. A Felek között a Felnőttképzési Szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Résztvevő a képzési adatlap aláírt példányát elektronikus úton megküldi a Felnőttképző részére a kepzes@turizmusakademia.hu elektronikus levelezési címre és a Résztvevő a Felnőttképző által elérhetővé tett képzést elindítja.

 

 1. A Képzés részletei, a felnőttképzési jogviszony felnőttképzési szerződés szerinti tartalmi elemei:

A Képzés hivatalos megrendelését követően Felnőttképző által e-mailen kiküldésre kerülő visszaigazoló levében tájékoztatja a Résztvevőt a képzés részleteiről.

 

Amennyiben a Résztvevő vagy Költségviselő tanfolyami jelentkezése a Magyar Turizmus Akadémia Kft. hivatalos weboldalán meghirdetett dátumú nyílt Képzésre vonatkozik, akkor a Felnőttképző fenntartja a jogot, hogy a Képzést a minimális jelentkezői létszám alatt (6 fő) nem indítja el, mely esetben a Résztvevő vagy a Költségviselő által delegált Résztvevő automatikusan a Képzés tárgyában legközelebbi meghirdetett dátumon induló Képzésre kerül regisztrációra. Felnőttképző a Képzés ezen okból történő későbbi indulásával összefüggésben mindennemű felelősségét kizárja. Ha megfelelő számú Résztvevő hiányában a Képzés nem indul el és a Résztvevő a legközelebbi induló Képzésen való részvételi szándékát kifejezetten visszavonja, akkor a már befizetett képzési díjat Felnőttképző visszafizeti.

 

A Képzést a Felnőttképző a Résztvevő által elérhető hivatalos weboldalán (www.turizmusakademia.hu) (a továbbiakban: „Weboldal”), illetve egyedi ajánlatban található tartalom alapján tartja.

 

A Felnőttképző által a Weboldalon meghirdetett és ott is megtartott képzéseken (e-learning) való részvételi lehetőség 2022. október 1. napján nyílik meg. A Résztvevő a képzésen annak megnyílását követően a képzés előre meghirdetett zárásáig, abból levonva a tananyag hosszát jogosult részt venni.

A Felnőttképző által a Weboldalon vagy bármilyen egyéb, más platformon meghirdetett, azonban személyes jelenléttel megtartott képzéseken való részvételre mindig az aktuális, adott képzésre vonatkozó jelentkezési feltételek és a képzés egyedi, speciális tulajdonságai alapján van lehetőség.

 

Felnőttképző fenntartja magának az oktatók személye megváltoztatásának jogát. Amennyiben bármely foglalkozás a Felnőttképző hibájából marad el, köteles díjmentes pótfoglalkozást tartani és annak időpontjáról a Résztvevőt értesíteni.

 

 

  

 1. Felnőttképző jogai és kötelezettségei

 

Felnőttképző

 • vizsgálja az előzetesen megszerzett tudás beszámításának lehetőségét, intézkedik annak érvényesítéséről;
 • biztosítja a Képzés sikeres elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket;
 • jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint folyamatosan felügyeli a Résztvevő Képzéssel kapcsolatos tevékenységét, .
 • a Résztvevőkről nyilvántartást vezet, a Képzés dokumentumait a vonatkozó felnőttképzési jogszabályoknak megfelelően rögzített időtartamig irattárazza;
 • a Képzéssel kapcsolatos valamennyi bejelentési/jelentési kötelezettségének eleget tesz;
 • eleget tesz az Fktv. 17. § a) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének.

 

 1. A Résztvevő jogai és kötelezettségei

 

Résztvevő

 • vállalja, hogy jelen ÁSZF-ben foglaltakat betartja,
 • a képzésen aktívan részt vesz, továbbá a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl;
 • tudomásul veszi, hogy a képzés helyszín házirendjének be nem tartása, vagy ismétlődő súlyos fegyelemsértés esetén a Képzésről kizárható;
 • tudomásul veszi, hogy amennyiben a Képzés látogatását elmulasztja, illetve a Képzésből kimarad az nem jelent mentességet a képzési díj megfizetése alól, és nem ad lehetőséget a már befizetett képzési díj visszafizetésére (amennyiben a Résztvevőt fizetési kötelezettség terheli);
 • az ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Képzésről szóló teljeskörű tájékoztatást (képzési tájékoztató, ár, ütemezés, fizetési feltételek, ügyfélszolgálati rend, panaszkezelés, képzési tartalmak, felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének módja, elállási jog, adatkezelési információk, Felnőttképző adatszolgáltatása, jogorvoslat lehetőség a Felnőttképzési Szerződés megszegés esetén, stb.) megkapta, megismerte az ÁSZF és a felnőttképzési tájékoztató adatlap tartalmát, és annak egy példányát átvette, vagy megtekintette;
 • tudomásul veszi, hogy a képzési díj ki nem egyenlítése (fizetési kötelezettség esetén), a megengedett hiányzás mértékének túllépése, illetve az esetleges vizsgák elmulasztása vagy sikertelen teljesítése esetén számára tanúsítvány a résztvevő tanúsítvány igénye esetén sem adható ki;
 • a Résztvevő a Felnőttképzési szerződést az ÁSZF 5., 6. és 9. pontjában foglaltaknak megfelelően felmondhatja vagy a Képzési Szerződéstől elállhat.
 • A Felnőttképző a felnőttképzési szerződés jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kötelező tartalmi elemeit a képzési adatlapon rögzíti, melyek a következőek:
  • képzés megnevezése és óraszáma
  • a képzés év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,
  • a haladás tananyagegységekre bontott ütemezése,
  • a képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megjelölése,
  • a képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja, valamint, ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, a vizsgára bocsátás feltételei,
  • a képzési díj - ha a képzéshez vizsga kapcsolódik, és a vizsga megszervezésére a felnőttképző jogosult, a vizsgadíj és az esetlegesen szükséges javító- és pótlóvizsga díjának - mértékét és fizetésének módját, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását,

 

 1. Felek egyéb jogai és kötelezettségei

 

Felek jogosultak — az ÁSZF 7. pontjában foglaltakkal összhangban — azonnali hatállyal felmondani a Képzési Szerződést, amennyiben:

- a Résztvevő személy az oktatásban, képzésben való részvételre egészségileg alkalmatlanná válik, (ez esetben a képzési díj visszafizetésére vonatkozóan a 10. pontban részletezett egyedi elbírálás alkalmazandó)

- a Résztvevő személy fizetési hátralékát a Felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti,

- a Résztvevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

 

 

 1. A Felnőttképzési Szerződés Résztvevő és Felnőttképző általi megszegésének következményei

 

A Felek tudomásul veszik, hogy a Felnőttképzési Szerződésben foglaltak be nem tartása Felnőttképzési Szerződés megszegésének minősül.

 

A Felnőttképzési Szerződés megszegése esetén a Felek részéről egyszeri (írásban is rögzített) felszólításnak van helye, amennyiben a felszólított fél a figyelmeztetésben kitűzött ésszerű póthatáridő lejártáig sem teljesít, a másik fél jogosult a Képzési Szerződést a másik Félnek címzett egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani.

 

 

 1. Adatkezelés

 

A Felnőttképző a Résztvevő Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglalt személyes adatait az adatvédelemről szóló jogszabályok szellemében nyilvántartás céljából kezeli és megőrzi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) előírásai szerint.

 

Az adatkezelés célja a képzési folyamat lebonyolításának elősegítése és az Fktv.-ben foglalt adatkezelési és adatszolgáltatási követelményeknek való megfelelés.

 

Az adatkezelés jogalapja az Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglalt adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése), tekintettel arra, hogy az Fktv. 21. § kötelezi a Felnőttképzőt a Résztvevő adatai kezelésére, a résztvevő 4T (név; anyja neve; születési hely; születési idő) e-mail cím és legmagasabb iskolai végzettségével kapcsolatosan.

 

A Résztvevő telefonszáma esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Résztevő személy hozzájárulása, amelyet a Résztvevő a Felnőttképzési jogviszony létrejöttéhez kifejezetten megad. A Résztvevő a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

 

Felnőttképző a Résztvevő Fktv. 21. § (1) bekezdése szerinti személyes adatait a felnőttképzési jogviszony létrejöttétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. A Résztvevő telefonszámát Felnőttképző a felnőttképzés szervezésének és lebonyolításának idején, de legkésőbb a felnőttképzési jogviszony megszűnéséig, illetve ezt megelőzően a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

Az Fktv. 15. §-a alapján a Felnőttképző a Résztvevő személy természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében.

 

A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és a Felnőttképző által esetlegesen kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli.

 

A Résztvevő Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglalt adatai statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

 

Felnőttképző a Résztvevőt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot.

 

A Résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, valamint a Felnőttképző adatkezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Felnőttképző általános adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Az általános adatkezelési tájékoztató a következő weboldalon érhető el: …

 

 1. A Képzés díja, fizetési feltételek

 

A Képzésre való jelentkezés fizetési kötelezettséget vonhat maga után.  A Résztvevő, illetve a Költségviselő az őt terhelő díjat köteles megfizetni a Felnőttképző részére. A képzés díjának összegét a felnőttképzési tájékoztató adatlap tartalmazza.

Általános feltételként a fizetés módja és teljesítéssel arányos ütemezése: Felnőttképző által 8 napos fizetési határidővel kiállított számla alapján egy összegben, banki átutalással. Résztvevő csak abban az esetben jogosult adott Képzésen való részvételre, amennyiben a Képzés díja a Képzés kezdetét megelőző nap 14 óráig kiegyenlítésre került. Ennek igazolása Résztvevő kötelezettsége.

 

A képzés nem költségvetési és európai uniós források szerint nyújtott támogatás terhére valósul meg. A képzés nem ösztöndíj és nem képzési hitel terhére valósul meg.

 1. Elállás

A Képzési Szerződéstől való elállás csak írásban és csak a Képzés kezdetét megelőzően lehetséges. Elállás esetén fizetendő:

 • a Képzés kezdetét megelőző legalább 8 nappal közölt elállás esetén – 30 % kezelési költség kerül levonásra a képzési költség díjából;
 • a Képzés kezdetét megelőző 7 munkanapon belül közölt elállás esetén (ideértve azt is, ha a Résztvevő minden írásbeli visszajelzés nélkül marad távol a tanfolyamtól) - a Képzés díjának 100 %-a.

Az elállás esetére fizetendő képzési díjra vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak az ÁSZF 2. pontjában foglalt abban az esetben, ha a Képzés, amelyre a Résztvevő eredetileg jelentkezett kellő számú képzésre jelentkező hiányában nem indul el, és a Felnőttképző által az azonos képzési tárgyban induló legközelebbi időpontra történő feljelentkeztetéstől a Résztvevő eláll.

 1. Részvétel és a megengedett hiányzás mértéke, megengedett hiányzás túllépésének következménye

A Résztvevő vállalja, hogy az adott Képzésre vonatkozó nyilatkozat aláírásával igazolja részvételét a képzési alkalmakon. A hiányzás megengedett mértéke bejelentés alapján folytatott képzések esetén az óraszám 25 %-a, kontaktórától eltérő képzési rész esetén hiányzás nem megengedett.

 

A Résztvevő, illetve a Költségviselő a hiányzás megengedett mértékének túllépése esetén is köteles a Képzés díját megfizetni Felnőttképző számára.

 

A megengedett hiányzás túllépése esetén a résztvevő nem kapja meg a sikeres teljesítésről szóló tanúsítványt.

 

Egyedi mérlegelés alapján, amennyiben a részvételre való képesség hiánya igazolt (ilyen igazolás céljára szolgáló dokumentum lehet különösen: rendőrségi, bírósági, orvosi, kezelőorvosi, háziorvosi igazolás, betegségről készült lelet, kórházi zárójelentés), a Felnőttképző a jelen pont szerinti fizetési kötelezettség alól a Résztvevőt részben vagy egészben mentesítheti.

 1. A Képzés lezárása

Az Fktv. 13/B. § (1) bekezdésének megfelelően a Résztvevő igénye esetén a képzés elvégzéséről központilag kiállításra kerülő tanúsítványt vehet át. A tanúsítvány elektronikusan kerül a Résztvevő számára kiküldésre az adott képzés előre meghirdetetett időtartamának lezárását követő 15 napon belül, a személyes átvételt, vagy postai úton való kiküldés iránti igényt külön, írásban szükséges jelezni a Felnőttképző felé. A Résztvevőnek nem vizsgaköteles Képzés esetén fakultatív jelleggel van lehetősége egyes képzésekhez hivatalos vizsgát tenni, ezek rendje és feltételei a Képzési Szerződéstől eltérően és külön szabályozottak, melyekről igény esetén Felnőttképző tájékoztatja Résztvevőt.

 1. Titoktartás

Felek a Képzési Szerződésben foglaltakat és az azzal összefüggésben tudomásukra jutott adatokat bizalmasan kezelik, és nem hasznosítanak a Képzés során tudomásukra jutott bizalmas üzleti információt.

 1. Panaszkezelés

A Résztvevő észrevételeit, panaszait telefonon, e-mailen vagy Felnőttképző ügyfélszolgálatán személyesen az alábbi elérhetőségeken jelezheti:


Ügyfélszolgálati iroda: 1011 Budapest, Székely utca 2, 1.emelet 2,

Ügyfélszolgálat: személyesen csütörtökönként 10:00-12:00 között, telefonon H-P 9:00-16:00 óra között

Tel: +36 20 274 9641; e-mail: kepzes@turizmusakademia.hu

A panaszokat Felnőttképző kivizsgálja és törekszik annak rendezésére, kijavítására. Felek megállapodnak, hogy vitás kérdések tisztázásában együttműködnek.

 

A Képzési Szerződésben nem szabályozott kérdésekben, illetve a Felnőttképző mulasztása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, az Fktv. és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

A Résztvevő panasza esetén, amennyiben a panaszkezelési eljárás lezárult, és annak eredményeként Felnőttképző megállapította, hogy a Résztvevő panasza jogos, akkor a képzési díj arányos részét visszakövetelheti (amennyiben a Képzési Szerződés alapján fizetési kötelezettség terheli). Felnőttképző jogos panasza esetén a Résztvevőt a képzési díj arányos részének megtérítésére kötelezheti (amennyiben a Felnőttképzési Szerződés alapján a Résztvevőt fizetési kötelezettség terheli).

 1. Felnőttképző kárfelelőssége

A Felnőttképző nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával összefüggésben keletkezett, Résztvevőt ért kár Felnőttképzőt terheli.

 

Amennyiben bizonyítható módon Felnőttképző mulasztása következtében a megkezdett Képzést nem lehet befejezni, Felnőttképzőt a képzési díj kiegyenlített részének erejéig visszafizetési kötelezettség terheli, ezt meghaladóan Felnőttképző a kárfelelősségét kizárja.

A Magyar Turizmus Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a https://turizmusakademia.hu/  domain név alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével a Weboldalra látogató, illetve Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó”) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban: „Tájékoztató”) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.

1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője:                         Magyar Turizmus Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:                                       1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. 

Cégjegyzékszáma:                          01-09-370417

Adószáma:                                       27984758-2-41

E-mail címe:                                     info@turizmusakademia.hu

Képviseli:                                         Lénárd Gábor Balázs

 

2. A kezelt adatok köre

A Weboldal felhasználása és olvasása során alapvetően nem rögzít személyes adatokat. A Weboldalon használt cookie-k tekintetében kérjük olvassa el az oldal alján szereplő menüben található Cookie Policy-t.

Jelentkezés Webinariumra

A Weboldalon, külön erre szolgáló felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait (a továbbiakban: „Jelentkezés”) annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni. A Jelentkezés során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • név*;
 • e-mail cím*;
 • cégnév;
 • Felhasználó pozíciója és beosztása a képviselt cégnél.

 

Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a Felhasználó nevén és email címén kívüli személyes adatok megadása önkéntes és a szolgáltatás igénybevételének nem feltétele.

 

Kapcsolatfelvétel

A Weboldalon elérhető Kapcsolat menüpont alatt elérhető felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy tájékoztatást kapjon, észrevételeket tegyen a Weboldalon kínált szolgáltatásokkal, illetve az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatban (a továbbiakban: „Kapcsolatfelvétel”). A Kapcsolat során a következő személyes adatok megadására van lehetőség (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*;
 • üzenet*;
 • képzésre vonatkozó érdeklődéssel kapcsolatos információ. 

 

Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a Felhasználó nevén és email címén, valamint üzenetén kívüli személyes adatok megadása önkéntes és a szolgáltatás igénybevételének nem feltétele.

Hírlevél feliratkozás:

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen, erre vonatkozó külön hozzájárulása esetén kizárólag az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

 

Fenti adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő a Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Felhasználói fiók

A regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó Felhasználói fiókját, amely a következő személyes adatokat és személyes adatoknak minősülő információkat tartalmazza:

 • email cím
 • felhasználónév
 • jelszó
 • szakterület megjelölése

 

Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a Felhasználó nevén, email címén és jelszaván kívüli személyes adatok megadása önkéntes és a szolgáltatás igénybevételének nem feltétele.

Képzésre jelentkezés és tájékoztatás nyújtása

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen, erre vonatkozó külön hozzájárulása esetén az Adatkezelő által meghirdetett képzésekre jelentkezni. A képzésekre történő jelentkezéshez és a képzéssel kapcsolatos tájékoztatáshoz az önkéntes adatszolgáltatás során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-gal jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • születési hely és idő*;
 • anyja neve*;
 • lakcím;
 • e-mail cím*.
 • telefonszám*
 • Felhasználó pozíciója és beosztása a munkahelyén vagy az általa képviselt cégnél.

 

Amennyiben az Adatkezelő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: „Fktv.”) szerinti felnőttképzést folytat, úgy a képzés lebonyolítása érdekében a képzésben részt vevő személyek tekintetében a fentieken túl kezeli az Fktv. 21. §-ban foglalt személyes adatokat is.

 

Fenti adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő a Tájékoztatót magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

3. Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Regisztráció és a Felhasználói fiók használata során az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének biztosítása, ennek során a Weboldalon elérhető tartalmakhoz való hozzáférés, a tartalmak megtekintésének, letöltésének lehetősége.
 • Kapcsolatfelvétel során az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos információk biztosítása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
 • A Hírlevélre történő feliratkozás esetén az adatkezelés célja az Adatkezelővel és tevékenységével kapcsolatos ajánlatokról, szolgáltatásokról, hírekről, újdonságokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”)
 • A Jelentkezés webinárium menüpontban történő adatkezelés során az adatkezelés célja a webináriumon való részvétel Zoom beszélgetés keretében való részvétel és az így elérhető szolgáltatások igénybevételének biztosítása. A Felhasználó ezen adatkezelés körében önkéntesen megadhatja az általa képviselt cégnél betöltött pozícióját és beosztását, amely személyes adatnak a kezelésre abból a célból kerül sor, hogy a Felhasználó részére személyre szabott képzést és információt tudjon nyújtani az Adatkezelő.
 • Képzésre jelentkezés és tájékoztatás nyújtása esetén az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos információk biztosítása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése; törvényen alapuló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Fktv. hatálya alá tartozó képzések esetén**. A Felhasználó ezen adatkezelés körében önkéntesen megadhatja az általa képviselt cégnél betöltött pozícióját és beosztását, amely személyes adatnak a kezelésre abból a célból kerül sor, hogy a Felhasználó részére személyre szabott képzést és információt tudjon nyújtani az Adatkezelő. Ezen túlmenően a képzésre jelentkezés és tájékoztatás nyújtása során önkéntesen megadott email cím kezelésére abból a célból is sor kerül, hogy azt az Adatkezelő továbbítsa a Felhasználó hozzájárulása alapján a képzésben az Adatkezelő megbízásából résztvevő szakember részére. Az adattovábbítás, mint adatkezelési művelet elvégzésére kizárólagosan abból a célból kerül sor, hogy a képzésre jelentkezett Felhasználót a képzés során az Adatkezelő megbízásából szakember a képzés eredményéről a felhasználót tájékoztassa.

 

**Amennyiben az Adatkezelő az Fktv. hatálya alá tartozó képzést folytat, úgy köteles a képzés eredményes lefolytatása érdekében az Fktv. 21. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat kezelni. Az így kezelt adatok az Fktv. 21. § (2) bekezdése alapján statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, tovább a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. Az Fktv. 21. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az adatokat az Adatkezelő a keletkezésüktől számított nyolc évig tartja nyilván és kezeli. Ezen esetekben az adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelés törvényi kötelezettségből fakad.

Ha az Adatkezelő nem a törvényi kötelezettsége alapján kezeli az érintett adatait, ez esetben mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az érintett hozzájárulásával teszi. 

A képzésre jelentkezés a jelentkezési lapon szereplő adatok kezeléséhez való hozzájárulást jelenti.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását.

Felhasználó bármikor kérheti, hogy Regisztrációját és Felhasználói fiókját, valamint az abban tárolt személyes adatait az Adatkezelő haladéktalanul törölje, illetve bármikor leiratkozhat a Hírlevélről, amely kérésének a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Adatkezelő a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Kapcsolatfelvétel, a Regisztráció, a Hírlevélre történő feliratkozás, illetve webinariumra, képzésre jelentkezés, illetve tájékoztatás nyújtása során a jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó hozzájárul, hogy Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, a Felhasználó jelen Tájékoztatóban foglaltak ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul, amelyet a Felhasználó a vonatkozó mező(k) megjelölésével ad meg.

Amennyiben az Adatkezelő az Fktv. hatálya alá tartozó felnőttképzést folytat, úgy képzésben részt vevő Felhasználó Fktv. 21. § (1) bekezdésében foglalt személyes adatait esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, tekintettel arra, hogy az Fktv. 21. §-a kötelezi a Adatkezelőt a felnőttképzésben részt vevő személy adatainak a képzés érdekében való kezelésére. A képzésben részt vevő lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, valamint pozíciója és beosztása esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a képzésben részt vevő Felhasználó hozzájárulása. A hozzájárulás a felnőttképzési szerződés aláírásával megadottnak minősül. A képzésben részt vevő Felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult.

Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe:

 • Adistrict Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-195233; székhely: 2120 Dunakeszi, Bulcsú utca 4; e-mail cím: bela.kovacs@adistrict.hu)
 • eKRÉTA Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-140310; székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59; e-mail cím: felnottkepzes@ekreta.hu )

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat, így különösen a képzésben az Adatkezelő megbízása alapján eljáró harmadik személyeket ideértve, akik a képzés eredményéről tájékoztatják a Felhasználót.

Amennyiben az Adatkezelő az Fktv. szerinti felnőttképzést folytat, az Adatkezelő a képzésben részt vevő Felhasználó természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében, mely adatszolgáltatást a képzésben részt vevő Felhasználó megtilthatja. A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatokról és az Adatkezelő által kiállított tanúsítványról – a Fktv. 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából - elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötödik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott vizsgatörzslapok nyilvántartási adatait törli.

6. A Felhasználó jogai

Hozzáférés a személyes adatokhoz

A Felhasználónak joga van megtudni, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokkal rendelkezik a Felhasználóról, és felvilágosítást kérhet a rá vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is köteles az Adatkezelő válaszolni, hogy miért használ személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezik és hogy kinek adott hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat. 

Kezelt adatok helyesbítése

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat. 

Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog)

Az Adatkezelő köteles a Felhasználó kérésére a Felhasználó személyes adatait törölni a következő esetekben:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 3. a Felhasználó tiltakozik személyes adatai kezelése miatt;
 4. a személyes adatok kezelése jogellenesen történt;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelés korlátozása

Meghatározott esetekben a Felhasználó kérésére Adatkezelő köteles a személyes adatok felhasználását korlátozni. Ilyenkor Adatkezelő az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatja fel. 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Tiltakozáshoz való jog

A Felhasználónak jogában áll, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő által történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy Adatkezelő nem kezelheti tovább a Felhasználó személyes adatait. Amennyiben a Felhasználót megilleti a tiltakozáshoz való jog, azaz, ha az adatkezelés közérdek vagy jogos érdek alapján történik, illetve tudományos, történelmi kutatási vagy statisztikai célból, és Felhasználó gyakorolja ezen jogát, Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait nem kezeli tovább ilyen célokból. 

Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, amelyekhez Adatkezelő hozzáféréssel rendelkezik, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Felhasználó jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ebben a Felhasználót Adatkezelő meggátolná.

Adatkezelő intézkedése a Felhasználó kérelme esetén

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Adatkezelő ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

7. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Az Adatkezelő kifejezetten gondoskodik a Képzésre való jelentkezés és tájékoztatás körében átadott email cím, mint személyes adat kezelése vonatkozásában a személyes adatot kezelő harmadik fél kötelezettségvállalásáról és megfeleléséről a GDPR hatályos szabályainak megfelelően.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az 1. pontban meghatározott elérhetőségekre.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11);
 • a Fővárosi Törvényszéknél (1055 Budapest, Markó utca 27.) vagy a Felhasználó lakcíme szerint illetékes törvényszéknél a Felhasználó választása szerint.

10. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a GDPR rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2021.10.19. 

Magyar Turizmus Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő

CAPTCHA Ez a kérdés teszteli, hogy vajon ember-e a látogató, valamint megelőzi az automatikus kéretlen üzenetek beküldését.
4 + 12 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

Szeretne mielőbb értesülni aktuális képzéseinkről?

A feliratkozó e-mail cím
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként kaphassa kézhez legújabb képzési ajánlatainkat, friss tanulmányainkat!

Kérdése van?