JUMP - Junior Management Program (Ugorj bele a vezetői létbe!)

Leendő, vezetői kinevezés előtt álló munkatársaknak szóló program saját Innermetrix DISC + személyiségelemzéssel
5 alkalom, 2023. október 20. - 2023. november 24.
Napok: október 20. | október 26. | november 10. | november 17. | november 24.
Képzés formája
Személyes
Helyszín: Budapest, Magyar Turizmus Akadémia képzési központja

A program célja, hogy

 • átfogó képet adjon a résztvevőknek az eredményes vezetéshez szükséges személyes erősségeikről és a fejlesztendő területekről,
 • fejlessze a vezetői kompetenciákat, megoldásokat és eszközöket a hatékonyabb vezetői kommunikációhoz, a konfliktuskezeléshez, a csapattagok együttműködésének fejlesztéséhez.
 • konkrét módszertani támogatást adjon a gyakorló vezetők kezébe a hatékonyabb és eredményesebb vezetői működés kialakításához
 • szemléletet formáljon, a vezetői léttel járó felelősség és kötelezettség tudatosításra kerüljön.

Kinek szól?

Olyan kezdő vagy leendő vezetőknek, akik támogatást szeretnének kapni az alapoktól építkezve ahhoz, hogy céltudatosan fejleszthessék vezetői tevékenységüket. 

Miért érdemes rá jelentkezni? Mert a program segítségével a résztvevők képesek lesznek

 • a saját produktivitásuk, teljesítményük növeléséhez szükséges viselkedési erősségeik felismerésére, megértésére,
 • a különböző vezetői szerepek meghatározására és szétválasztására, saját vezetői szerepük tudatos alakítására,
 • a megfelelő együttműködés és konfliktusmentes csapatkultúra kialakítására,
 • a helyzethez és a munkatársak fejlettségének megfelelő vezetési stílus tudatos kiválasztására és alkalmazására,
 • a munkatársak irányításához, motiválásához szükséges hatékony kommunikációs módszertanok tudatos használatára,
 • a megfelelő konfliktuskezelési technikák és stratégiák adott helyzetnek megfelelő alkalmazására.

 

A képzéssorozat előtti mérés - miért fontos, hogy mérésre épüljön a fejlesztés?

A JUMP vezetőképző program esszenciájaként szolgál a képzéssorozat előtti Innermetrix DISC + mérés, melynek célja, hogy fejlessze az ön- és társismeretből, azaz emberismeretből fakadó tudatosabb vezetői működést. Fontos, hogy a résztvevők megértsék, hogyan tudnak sokkal tudatosabban támaszkodni vezetői munkájuk során a meglévő egyéni erősségeikre, tehetségeikre és belső értékeikre. Ezáltal lehetővé válik, hogy felismerjék és megértsék nemcsak saját, hanem munkatársaik viselkedési erősségeinek és egyéni motivációinak mozgatórugóit.

 

Mit mérünk ?

Az Innermetrix DISC Index a viselkedési stílust méri Dr. William Marston kutatása alapján, az alábbi tényezők komplex vizsgálatával:

 • a problémamegoldáshoz és az eredmények eléréséhez való hozzáállást
 • az emberekkel kapcsolatos viselkedéshez és az érzelmek kifejezéséhez való hozzáállást
 • a munkakörnyezet sebességéhez való hozzáállást
 • a szabályokhoz,  policykhoz, eljárásmódokhoz és elvárásokhoz való hozzáállást
 • a kommunikációt —  az egyén hogyan szeret kommunikálni, és hogyan szeretné, hogy mások kommunikáljanak vele
 • az erősségeket – hogyan tud az egyén a sikeréért és megelégedettségéért dolgozni
 • a hatékonyságot — betekintés abba, hogy az egyén a viselkedésének megértésével hogyan lehet eredményesebb
 • a magasabb motiváció megőrzésének lehetőségeit – hogyan tudja az egyén optimálisan motiváltnak érezni magát
 • a folyamatos javulás területeit — területek, amelyek fejlesztésére az egyén összpontosíthat
 • az ideális munkakörnyezetet – az egyén által kedvelt környezetet, ami a viselkedési stílusához a legjobban passzol
 • a tanulási stílust — az egyén által preferált tanulás megosztási és befogadási stílusokat
 • az Önismeret-társismeretet és az eredményes kommunikáció összefüggéseit

 

Az Innermetrix DISC + Index (DISC Index kiegészülve az Értékek – Index -szel) a belső motivációnkat méri. Ahogyan a képességeink vagy a viselkedésünk, úgy a motivációink is nagyban különböznek. E motivációk azok az okok, amelyekért mozgósítjuk a képességeinket, vagy amelyekért hajlandóak vagyunk többletenergiát is fektetni egyes dolgokba. A mérés a 7 belső drive-unk egymáshoz való viszonyát azonosítja: esztétikai, individualista, politikai, gazdasági, altruista, szabályozási, elméleti. Ez mindenkinél más szinten van, ezért fontos egyénileg is ismerni a saját ösztönzőinket. Ennek ismerete segíti a vezetőket saját maguk, valamint kollégáik jobb megismerésében, motiválásában, a megfelelő munkakörnyezet, az egyénre szabott teljesítményösztönzők kialakításában, ezáltal a megtartásban.

 

Az Innermetrix DISC + elemzés 50 oldalas egyénre szabott személyiségelemzés, a világ egyik legérvényesebb és legmélyebb személyiségelemzése.

 

Módszertan: képzésünk a saját élményű tanulásra épít, azaz az egyes témaköröket aktív módszerekkel (egyéni és kiscsoportos gyakorlatok, esettanulmányok és közös feladatmegoldások, szituációs feladatok) dolgozzuk fel. A JUMP elnevezéssel is szeretnénk közvetíteni, hogy fejest ugrunk a gyakorlati élményekbe. Az élményalapú tanulásra építő módszerek a közvetlen tapasztalat hatékony tanító erejét aknázzák ki, és a szubjektív megélés feldolgozásával teszik az élményeket és a tanulást maradandóvá.

 

A JUMP után: Örömmel ajánljuk Vezetői Akadémia programjainkat, melyet moduláris rendszerben indítunk.

 • Vezetői önismeret és társismeret

  -
  Innermetrix DISC + mérés előzetesen megküldött teszt segítségével
  Kiscsoportos, a mérésre épülő tréning, melyen a következő témákat dolgozzuk fel:
  • A viselkedés tipológia alapjai – az Innermetrix modell
  • Viselkedési erősségek — Személyes viselkedési erősségek beazonosítása a vezetői munkában az Innermetrix DISC modell alapján:
  • a problémamegoldáshoz és az eredmények eléréséhez való hozzáállás
  • az emberekkel kapcsolatos viselkedéshez és az érzelmek kifejezéséhez való hozzáállás
  • a munkakörnyezet sebességéhez való hozzáállása
  • a szabványokhoz, eljárásmódokhoz és elvárásokhoz való hozzáállás
  • Kommunikáció — Észrevételek arról, hogy a vezető hogyan szeret kommunikálni, és hogyan szeretné, hogy mások kommunikáljanak vele
  • Hatékonyság — Betekintés abba, hogy viselkedésének megértésével hogyan lehet eredményesebb
  • Folyamatos fejlődés — Területek, amelyek fejlesztésére összpontosíthat
  • Tanulási stílus — A preferált megosztási és befogadási stílusok
  • Önismeret-társismeret és az eredményes vezetői kommunikáció összefüggései
  • A munkatársak viselkedési erősségeihez illesztett vezetői kommunikációs „kisokos”.
 • A vezető, mint erőforrás és a szervezeti kommunikáció motorja

  -
  • A vezetés fogalmi meghatározása és kihívásai a mai korban
  • Manager – Leader – Szakértő szerepek meghatározása és szétválasztása a vezető munka során
  • Vezetői attitűd és vezetői hitelesség- a vezető, mint MINTA
  • Vezetői kompetenciák- fókuszban a kommunikációs kompetencia
  • A vezető, mint a szervezeti kommunikáció irányítója
  • A szervezeti kommunikáció funkciói
  • Fókuszban az információs funkció
  • Az értő figyelem és a megfelelő kérdezéstechnika szerepe a vezetői munkában
 • Motivátorok és demotivátorok a vezetői munkában

  -
  A motiváció és a DISC + mérés összefüggései - a mérés Érték Index részének csoportos elemzése és értelmezése:
  • Melyek a fő motivárotok és demotivátorok az egyén vonatkozásában?
  • Milyen belső mozgatórugók ösztönzik az egyént nagyobb teljesítményre?
  • Hogyan nyilvánulnak meg mindezen tényezők a mindennapi viselkedésében?
  • Hogyan tudja a munkatársak esetében beazonosítani és figyelembe venni a legfőbb motivátorokat?
  A vezető alapvető motivációs eszközei
  A vezetői kommunikáció motivációs funkciója
  • Motivátorok a vezetői kommunikációban – az eredményes vezetői visszajelzés technikája,
  • A vezetői visszajelzés és a viselkedési erősségek összefüggései - mire fókuszáljak az eltérő egyéni viselkedési (döntésképesség, interaktivitás, változások, szabálykövetés) erősségeket figyelembe véve?
 • Helyzetfüggő vezetés és delegálás

  -
  • A különböző vezetési stílusok alkalmazásának dilemmái napjainkban
  • A helyzetfüggő vezetés alapjai, a helyzetfüggő vezetés megvalósításához szükséges legfontosabb készségek fejlesztése: helyzetfelismerés, rugalmasság, együttműködés a teljesítményért,
  • A helyzetfüggő vezetés és a vezetői kommunikáció összefüggései – eltérő érettségű (tudású és motivációjú) munkatársainkhoz illesztett vezetési stílus alkalmazásának képessége (irányítás, edzés, megerősítés, delegálás)
  • Csapatok helyzetfüggő vezetése
  • A delegáló vezető kompetenciái
  • A delegálás feltételei és módszertana
 • Együttműködésfejlesztés és konfliktuskezelés

  -
  • A csapat filozófiája a TEAM = Together Everybody Achieves More
  Csoportdinamika és a csoportfejlődés szakaszai
  A csapatok sikeres működését akadályozó tényezők és azok kiküszöbölése, az együttműködés erősítése a Lencioni modell alapján:
  • bizalomépítés, konfliktusok kezelése, elköteleződés megteremtés, számonkérés módszertana, eredmények megerősítése.
  • Konfliktusok a szervezetben - a konfliktusok dinamikája
  • Konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása a vezetői munkában
  • Asszertivitás és erőszakmentes kommunikáció
  • Technikák a konstruktív viselkedés elősegítésére a konfliktusos helyzetekben pl. az 5M technika alkalmazása.
Előadó(k)
 • Szűcsné Szabó Katalin
  tréner
  Hivatásom a szervezetek és az emberek fejlesztése. Szerencsés vagyok, mert az elmúlt húsz évben vezetőként is megtapasztalhattam a szervezetek, a HR rendszerek és a személyes kompetenciáik fejlesztésének kihívásait. Hiszek abban, hogy a produktivitás záloga az emberi tényező. 2012 óta támogatom trénerként és coachként a turisztikai szektor különböző területein a szolgáltatók vezetőit és munkatársait. Tanulmányaim mellett a vezetői gyakorlatom segít abban, hogy tréneri és coach feladataimat megalapozottan tudjam végezni. Arra törekszem, hogy folyamatosan tanuljak, fejlődjek, hiszen csak így tudom biztosítani, hogy ügyfeleim igényeire és kihívásaira a legmegfelelőbb megoldásokat nyújthassam.
 • Tóthné Márton Gabriella
  tréner
  Tréning és coaching módszerekkel oktatok több mint 20 éve, az élmény és erősség alapú fejlesztésben hiszek. A turizmus a szakterületem és szívügyem. A BGE-en Idegenforgalmi és szálloda szakon, majd a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és szervezés szakán végeztem közgazdászként. Innermetrix konzulensként a diagnosztika és az erősség alapú fejlesztés elkötelezett híve vagyok.

A képzés kedvezményes ára MOST 180.000 Ft+Áfa/fő, a teljes, 220.000 Ft+Áfa/fő helyett.

 

A kedvezményes ár igénybevételét a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Magyar Turizmus Akadémia Kft. biztosítja 2023-ban is, a turisztikai szakma támogatása érdekében.

 

A képzés minimum 6 fő részvételével indul.

 

Minimum 2 résztvevő együttes befizetése esetén további 10% kedvezményt biztosítunk a kedvezményes részvételi díjból

 

Jelentkezési határidő: 2023. október 6.

Jelentkezés
Résztvevő adatai
CAPTCHA

Cím

1011 Budapest, Magyar Turizmus Akadémia képzési központja , Székely utca 2-4.

Szeretne mielőbb értesülni aktuális képzéseinkről?

A feliratkozó e-mail cím
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként kaphassa kézhez legújabb képzési ajánlatainkat, friss tanulmányainkat!