VEZETŐI AKADÉMIA

Gyakorló turisztikai és rendezvényszakmai vezetőknek szóló programjaink, workshopjaink a vezetőket legjobban érintő kihívásokra adnak konkrét, gyakorlatban is jól alkalmazható megoldásokat.

Üdvözöljük Vezetői Akadémiánkon!

Az Innermetrix nemzetközi vezetőfejlesztő cég kutatása alapján a sikeres vezetők egyetlen dologban különböznek társaiktól, és ez az önismeret! Az önismeret és önazonosság különösen fontosak ahhoz, hogy állandóan változó világunkban kiszámíthatóságot, nyugalmat és stabilitást tükrözzünk munkavállalóink felé, míg a realitás sokszor ennek ellenkezője - a stressz okozta lassú döntéshozatal, a kollégáktól való elzárkózás és a lecsökkentett kommunikáció.

Ez komoly probléma, mely munkavállalói motiválatlanságban, kiégésben, folyamatos fluktuációban valósul meg, és amelynek az eredménye az állandó vezetői leterheltség. Ennek a problémának a megoldásában szeretnénk segíteni új programsorozatunkkal, a Vezetői Akadémiával, melybe 6 hónapos időtávra „becsomagoltuk” a legfontosabb, vezetőket érintő kihívásokat és azok megoldási módjait.

Hogyan működik a Vezetői Akadémia?

Az első alkalmat egy képzés keretében töltjük együtt, melyben a vezetői erősségek, hatékonyság és eredményesség témakörét járjuk körbe – a képzés részeként mindenki megkapja saját, 50 oldalas személyiségelemzését és megtanítjuk azt, hogy hogyan azonosítsa be kollégáit és hogy a típusuknak megfelelően hogyan hozza ki belőlük a maximumot. Ez az Innermetrix DISC személyiségtipológia lesz az alapja a további, szabadon választható workshopoknak, az itt megszerzett tudásra építjük a workshopok témaköreit.

AZ INNERMETRIX DISC SZEMÉLYISÉGELEMZÉSRŐL

Ezután a képzés után 7 workshop közül választhat szabadon. Egyiken sem kötelező a részvétel, de miután már az induló képzéssel tett a személyes és szakmai fejlődéséért, javasoljuk, hogy vigye tovább ezt a vonalat, mert ezeken a workshopokon dolgozzuk fel a jelenleg a vezetőket érintő legfontosabb kihívásokat. A workshopsorozat végén számos témában lesz feketeöves vezető, aki egy boldog, kiegyensúlyozott, egészséges csapatot vezet!

Tehát, ha úgy érzi, most van itt az idő a saját személyes jóllétéért tenni, csatlakozzon Vezetői Akadémiánkhoz, ahol továbbra is támogatott, kedvezményes áron van módunk segíteni a problémák megoldásában!

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői erősségek, hatékonyság és eredményesség - személyes képzés

-

A vezető személyisége, viselkedése, kommunikációja és gondolkodásmódja a legfontosabb összetartó, iránymutató, értékteremtő ereje a csapatnak. A vezető személye kulcsszerepet játszik a vállalatok, vállalkozások eredményességében. Mindegy, hogy csúcsvezetőként, középvezetőként vagy részlegvezetőként dolgozunk, a teljesítmény és erősségeink optimális illeszkedése vezet el egy kiégés nélküli, hatékony vezetői munkához. De valóban jól ismerjük-e vezetőként egyéni viselkedési erősségeinket? Fejlesztési programunkba épített személyre szabott Innermetrix DISC elemzésünk konkrét megoldásokkal segíti a résztvevőket a hatékonyságuk növelésében, a megfelelő vezetői kommunikáció és az ideális munkakörnyezet kialakításában, a konfliktusok megelőzésében, a munka és magánélet egyensúlyának megtalálásában. Mert minden kolléga megérdemel egy egészséges, kiegyensúlyozott vezetőt.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció - így kezeljük profin a nehéz helyzeteket - személyes workshop

-

Vezetőként fontos, hogy tudatos kommunikációnk oly módon támogassa a céljaink elérését, hogy közben kollégáinkat is biztosítja együttműködésünkről. A nem megfelelő kommunikáció demotiválttá teheti munkatársainkat, növeli a konfliktust a szervezetben. Fontos tehát elsajátítanunk az önérvényesítés azon mesterfogásait, amellyel képesek vagyunk saját (vagy adott esetben mások) érdekeiért anélkül kiállni, hogy agresszívvá válnánk, vagy elfogadnánk előnytelen dolgokat. Mindemellett az emberi lét természetes velejárói a konfliktusok, melyek végigkísérik életünket. Nem az a kérdés, hogy elkerülhetőek-e, sokkal inkább az, hogy hogyan kezeljük azokat. A konfliktusok okozta feszültség a szervezetben stresszválaszt eredményez. Ha helytelen a kezelési mód, a munkamorál és ezáltal a vállalkozások eredményessége csökken. Kiemelt szerep hárul a vezetőkre a stresszválaszok minimalizálásának megteremtésében akár saját magukról, akár munkatársaikról van szó. Ám a konfliktusoknak lehet pozitív kimenete is : segíthetnek az új megoldások megtalálásában, támogathatják a fejlődést. A kiegyensúlyozott működés tehát nem konfliktusmentességet, hanem konstruktív konfliktuskezelést jelent.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői időgazdálkodás és hatékony feladatdelegálás – előtérben a rugalmas vezetés! - személyes workshop

-

Sokszor hallhatjuk azt, hogy a vezető eredményessége nagy mértékben múlik azon, mennyire tud rugalmas lenni, rugalmasan alakítani vezetési stílusát annak megfelelően, ahogyan a helyzet megkívánja. A vezetés hatékonysága a vezető és munkatársainak kooperációján múlik, melynek része a delegálás megfelelő alkalmazása, valamint a prioritások, időkeretek felállítása.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői erősségek, hatékonyság és eredményesség - személyes workshop

-

A vezető személyisége, viselkedése, kommunikációja és gondolkodásmódja a legfontosabb összetartó, iránymutató, értékteremtő ereje a csapatnak. A vezető személye kulcsszerepet játszik a vállalatok, vállalkozások eredményességében. Mindegy, hogy csúcsvezetőként, középvezetőként vagy részlegvezetőként dolgozunk, a teljesítmény és erősségeink optimális illeszkedése vezet el egy kiégés nélküli, hatékony vezetői munkához. De valóban jól ismerjük-e vezetőként egyéni viselkedési erősségeinket? Fejlesztési programunkba épített személyre szabott Innermetrix DISC elemzésünk konkrét megoldásokkal segíti a résztvevőket a hatékonyságuk növelésében, a megfelelő vezetői kommunikáció és az ideális munkakörnyezet kialakításában, a konfliktusok megelőzésében, a munka és magánélet egyensúlyának megtalálásában. Mert minden kolléga megérdemel egy egészséges, kiegyensúlyozott vezetőt.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

A teljesítményértékelés, mint a legkiválóbb vezetői eszköz az elköteleződéshez – lehet jól csinálni? - személyes workshop

-

A teljesítményértékelés szó hallatán sokak gyomra ugrik görcsbe mind a vezetői, mind a munkavállalói oldalon. Miért? Általában teherként, felesleges adminisztrációs kötelességként élik meg az emberek. Holott - ha jól csináljuk - az egyik legkiválóbb vezetői motivációs eszköz, hiszen a célja a munkatársak teljesítményének fejlesztése, a tehetségük kibontakoztatása, és ezáltal a szervezeti célok elérése. Lehet örömmel és jól csinálni? Igen, mutatjuk!

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Különböző generációjú kollégák motiválása és a megfelelő vezetői visszajelzés titkai - Trükkök és helyzetgyakorlatok a pozitív munkahelyi légkör kialakítására - személyes workshop

-

A kommunikáció egy szervezet „éltető ereje” és ebben meghatározó szerepe van a vezetőknek. Gyakori, hogy a vállalati kommunikációban nem fordítanak elég figyelmet az ösztönző, az odafigyelő, az értékelő és visszajelző kommunikációra, pedig ezek a hatékony, konfliktusmentes szervezeti magatartás kialakításához nélkülözhetetlenek. Hab a tortán, hogy a különböző generációk eltérő ösztönzést preferálnak, más-más motiválja őket, valamint a visszajelzések adásánál is figyelni kell a generációs sajátosságokra. Vezetőként egyszerre kell lennünk elhivatott és hűséges baby boomerek, agilis és precíz X-ek, megújuló, digitális vezérelveket valló Y-ok és falakat döntő, globális szemléletű Z-k. Milyen a kapcsolatunk a kollégákkal? Hogyan tudunk konstruktív visszajelzést adni? A vezetők kezében a kulcs a munkatársak elkötelezettségének és a jó munkahelyi légkörnek a megteremtéséhez.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Csapatformálás és változáskezelés – a jól teljesítő csapatok - személyes workshop

-

Mindannyian ismerjük a szállóigét, miszerint: „Semmi sem állandó, csak a változás”. A változásmenedzsment, a változások kezelésének és irányításának képessége tehát minden cég számára kulcsfontosságú tényezővé vált. A felgyorsult ütemű technológiai átalakulás, a folyamatosan formálódó ügyféltrendek, az új piaci szabályozások, illetve a helyi- és a globális krízisek sodrában a profi változáskezelés egy nagyon fontos vezetői kompetenciává vált. Minden változás bizonytalanság, melyben szüksége van a csapatoknak olyan „kapitányra” aki biztonságosan tudja kormányozni a „hajót”. A változások viharában még nagyobb figyelem hárul a csapatokra. De hogyan is kovácsolhatunk egy csoportból csapatot, ahol az egyéni érdekeket és önálló célokat felváltja az egymást erősítő, pozitív együttműködés egy közös cél érdekében. Workshopunk segítséget nyújt a változások kezelésében és abban is, hogy vezetőként hogyan kerülhetjük el a csapatműködés esetleges csapdáit és milyen ösztönző módszerekkel kovácsolhatunk kollégáinkból csapatjátékosokat a kiegyensúlyozott és sikeres munkahelyi környezetért.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Interkulturális csapatok vezetése – különböző kultúrájú munkavállalók hatékony integrációja a turizmus és vendéglátás területén - személyes workshop

-

Egyedülálló workshopunk abban nyújt segítséget, hogy hogyan lehet hatékonyan és sikeresen áthidalni a csapatunkon belüli kulturális különbségeket, előtérbe helyezve a külföldi munkavállalók zökkenőmentes integrációját és teljesítményének növelését. Bemutatásra kerülnek azok az adaptációs módszerek és alkalmazkodási stratégiák, amelyek segítéségével azonnal látványosan javul egy kulturálisan sokszínű csapat működése, a munkahelyi légkör, és növelhető a produktivitás is. A résztvevők az elmélet mellett interaktív gyakorlatokon és esettanulmányokon keresztül szereznek tapasztalatot külföldi munkavállalók sikeres vezetésével kapcsolatban, így készen állnak arra, hogy a tanultakat valós munkahelyi helyzetekben alkalmazzák.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői erősségek, hatékonyság és eredményesség - személyes workshop

-

A vezető személyisége, viselkedése, kommunikációja és gondolkodásmódja a legfontosabb összetartó, iránymutató, értékteremtő ereje a csapatnak. A vezető személye kulcsszerepet játszik a vállalatok, vállalkozások eredményességében. Mindegy, hogy csúcsvezetőként, középvezetőként vagy részlegvezetőként dolgozunk, a teljesítmény és erősségeink optimális illeszkedése vezet el egy kiégés nélküli, hatékony vezetői munkához. De valóban jól ismerjük-e vezetőként egyéni viselkedési erősségeinket? Fejlesztési programunkba épített személyre szabott Innermetrix DISC elemzésünk konkrét megoldásokkal segíti a résztvevőket a hatékonyságuk növelésében, a megfelelő vezetői kommunikáció és az ideális munkakörnyezet kialakításában, a konfliktusok megelőzésében, a munka és magánélet egyensúlyának megtalálásában. Mert minden kolléga megérdemel egy egészséges, kiegyensúlyozott vezetőt.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői konfliktuskezelés és asszertív kommunikáció - így kezeljük profin a nehéz helyzeteket - személyes workshop

-

Vezetőként fontos, hogy tudatos kommunikációnk oly módon támogassa a céljaink elérését, hogy közben kollégáinkat is biztosítja együttműködésünkről. A nem megfelelő kommunikáció demotiválttá teheti munkatársainkat, növeli a konfliktust a szervezetben. Fontos tehát elsajátítanunk az önérvényesítés azon mesterfogásait, amellyel képesek vagyunk saját (vagy adott esetben mások) érdekeiért anélkül kiállni, hogy agresszívvá válnánk, vagy elfogadnánk előnytelen dolgokat. Mindemellett az emberi lét természetes velejárói a konfliktusok, melyek végigkísérik életünket. Nem az a kérdés, hogy elkerülhetőek-e, sokkal inkább az, hogy hogyan kezeljük azokat. A konfliktusok okozta feszültség a szervezetben stresszválaszt eredményez. Ha helytelen a kezelési mód, a munkamorál és ezáltal a vállalkozások eredményessége csökken. Kiemelt szerep hárul a vezetőkre a stresszválaszok minimalizálásának megteremtésében akár saját magukról, akár munkatársaikról van szó. Ám a konfliktusoknak lehet pozitív kimenete is : segíthetnek az új megoldások megtalálásában, támogathatják a fejlődést. A kiegyensúlyozott működés tehát nem konfliktusmentességet, hanem konstruktív konfliktuskezelést jelent.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői időgazdálkodás és hatékony feladatdelegálás – előtérben a rugalmas vezetés! - személyes workshop

-

Sokszor hallhatjuk azt, hogy a vezető eredményessége nagy mértékben múlik azon, mennyire tud rugalmas lenni, rugalmasan alakítani vezetési stílusát annak megfelelően, ahogyan a helyzet megkívánja. A vezetés hatékonysága a vezető és munkatársainak kooperációján múlik, melynek része a delegálás megfelelő alkalmazása, valamint a prioritások, időkeretek felállítása.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

A teljesítményértékelés, mint a legkiválóbb vezetői eszköz az elköteleződéshez – lehet jól csinálni? - személyes workshop

-

A teljesítményértékelés szó hallatán sokak gyomra ugrik görcsbe mind a vezetői, mind a munkavállalói oldalon. Miért? Általában teherként, felesleges adminisztrációs kötelességként élik meg az emberek. Holott - ha jól csináljuk - az egyik legkiválóbb vezetői motivációs eszköz, hiszen a célja a munkatársak teljesítményének fejlesztése, a tehetségük kibontakoztatása, és ezáltal a szervezeti célok elérése. Lehet örömmel és jól csinálni? Igen, mutatjuk!

Korábbi képzések

Betelt
 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Csapatformálás, együttműködés fejlesztés vezetőknek – a jól teljesítő csapatok - személyes workshop

-

Ritka az olyan munkakörnyezet, ahol ne kellene valamilyen szinten, akár rövid ideig egy csapat tagjaként dolgozni. De hogyan is kovácsolhatunk egy csoportból csapatot, ahol az egyéni érdekeket és önálló célokat felváltja az egymást erősítő, pozitív együttműködés egy közös cél érdekében. Workshopunk segítséget nyújt abban, hogy vezetőként hogyan kerülhetjük el a csapatműködés esetleges csapdáit és milyen ösztönző módszerekkel kovácsolhatunk kollégáinkból csapatjátékosokat a kiegyensúlyozott és sikeres munkahelyi környezetért.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Rugalmas vezetés – találd meg az adott helyzetnek megfelelő kommunikációt, vezetési stílust, megoldásokat, technikákat! - személyes workshop

-

Sokszor hallhatjuk azt, hogy a vezető eredményessége nagy mértékben múlik azon, mennyire tud rugalmas lenni, rugalmasan alakítani vezetési stílusát annak megfelelően, ahogyan a helyzet megkívánja. De mit is jelent a gyakorlatban a rugalmas vezetői stílus? Miért érdemes és milyen előnyökkel jár, ha a vezető a feladat jellegének, a munkatársak szakmai tudásának és lelkesedésének megfelelően változtat azon, mennyire irányítja vagy mennyire támogatja a kollégákat az egyes feladatok végrehajtásában.

Betelt
 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői konfliktuskezelés - így kezeljük profin a nehéz helyzeteket - személyes workshop

-

Az emberi lét természetes velejárói a konfliktusok, melyek végigkísérik életünket. A vezetők számára tehát nem az a kérdés, hogy elkerülhetőek-e, sokkal inkább az, hogy hogyan kezeljék azokat. A konfliktusok okozta feszültség a szervezetben stresszválaszt eredményez. Ha helytelen a kezelési mód, a munkamorál és ezáltal a vállalkozások termelékenysége, működési hatékonysága csökken. Kiemelt szerep hárul a vezetőkre a stresszválaszok minimalizálásának megteremtésében akár saját magukról, akár munkatársaikról van szó. Ám a konfliktusoknak lehet pozitív kimenete is : segíthetnek az új megoldások megtalálásában, támogathatják a fejlődést. A kiegyensúlyozott működés tehát nem konfliktusmentességet, hanem konstruktív konfliktuskezelést jelent.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Kiégés, stressz felismerése munkatársaknál - Burnout vezetői eszköztár - személyes workshop

-

Az állandó túlterheltség, a végeláthatatlan feladatmennyiség, a napjainkra jellemző munkaerőhiány, a folyamatos változások és az ezekből fakadó kifáradás nem csak emelkedett stresszszintben, de a kiégés jeleiben realizálódik sokaknál. Ez az állapot pedig nem csak a teljesítmény csökkenésével, a betegszabadságok számának növekedésével és a szolgáltatás minőségének romlásával járhat, de a csapatra is negatív hatást gyakorol. A vezetőknek napjainkban kiemelten fontos tisztában lenni azzal, hogy milyen tünetei és okai lehetnek a lelki, szellemi vagy fizikai kimerültségnek és az időben való felismerésen túl elvitathatatlan szerepük van a megelőzésben és munkatársuk támogatásában is. Workshopunk ebben nyújt támogatást, a szakmai alapokon túl a saját esetek feldolgozására is építve.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Különböző generációk motiválása – a konfliktusmentes együttélés munkahelyen - személyes workshop

-

A vezetők számára a legösszetettebb és legnehezebb kérdést a munkavállalók jelentik általában. Velük összefüggésben, hogyan kommunikáljunk, konfrontálódjunk, delegáljunk, irányítsunk, de talán a legnehezebb kérdés: hogyan motiváljunk? Hab a tortán, hogy a különböző generációk eltérő ösztönzést preferálnak, más motiválja a különböző generációkat. Vezetőként egyszerre kell lennünk elhivatott és hűséges baby boomerek, agilis és precíz X-ek, megújuló, digitális vezérelveket valló Y-ok és falakat döntő, globális szemléletű Z-k. A 3 órás workshop alatt részletesen foglalkozunk a generációk jellegzetességeivel, és azok ösztönzési lehetőségeivel, mindezt konkrét esetek bemutatásán keresztül.

Betelt
 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői időgazdálkodás és hatékony feladatdelegálás - személyes workshop

-

Vezetőként összecsapnak a fejed felett a hullámok? Úgy érzed, hogy egész nap dolgoztál és mégsem értél a feladataid végére, a kollégáid pedig csak zavarnak a folyamatos kérdéseikkel? Nehezen adsz ki a kezeid közül egy-egy feladatot és úgy érzed csak akkor van jól elvégezve, ha Te csinálod meg? Vezetői workshopunk ezekre a kihívásokra ad konkrét gyakorlati segítséget.

Betelt
 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői időgazdálkodás és hatékony feladatdelegálás - online workshop

-

Vezetőként összecsapnak a fejed felett a hullámok? Úgy érzed, hogy egész nap dolgoztál és mégsem értél a feladataid végére, a kollégáid pedig csak zavarnak a folyamatos kérdéseikkel? Nehezen adsz ki a kezeid közül egy-egy feladatot és úgy érzed csak akkor van jól elvégezve, ha Te csinálod meg? Vezetői workshopunk ezekre a kihívásokra ad konkrét gyakorlati segítséget.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

A teljesítményértékelés, mint a legkiválóbb vezetői eszköz az elköteleződéshez – lehet jól csinálni? - személyes képzés

-

A teljesítményértékelés szó hallatán sokak gyomra ugrik görcsbe mind a vezetői, mind a munkavállalói oldalon. Miért? Általában teherként, felesleges adminisztrációs kötelességként élik meg az emberek. Holott - ha jól csináljuk - az egyik legkiválóbb vezetői motivációs eszköz, hiszen a célja a munkatársak teljesítményének fejlesztése, a tehetségük kibontakoztatása, és ezáltal a szervezeti célok elérése. Lehet örömmel és jól csinálni? Igen, mutatjuk!

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői visszajelzés, de mikor és hogyan? Trükkök és helyzetgyakorlatok a pozitív munkahelyi légkör kialakítására - személyes workshop

-

A kommunikáció egy szervezet „éltető ereje” és ebben meghatározó szerepe van a vezetőknek. A személyes kommunikációs stílusukon is múlik, hogy mennyire tájékozottak a kollégáink, illetve mi magunk mennyire vagyunk tájékozottak a kollégáinkról. Ehhez elengedhetetlen a „jó hallgatás”, melynek Thomas Gordon az értő figyelem nevet adta. Gyakori, hogy a vállalati kommunikációban nem fordítanak elég figyelmet az ösztönző, az odafigyelő, az értékelő visszajelző kommunikációra, pedig ezek a hatékony, konfliktusmentes szervezeti magatartás kialakításához nélkülözhetetlenek. Milyen a kapcsolatunk a kollégákkal? Hogyan tudunk konstruktív visszajelzést adni? A vezetők kezében van a kulcs a munkatársak elkötelezettségének és a jó munkahelyi légkörnek a megteremtéséhez.

 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői teljesítmény- és hatékonyságnövelés kiégés nélkül - online képzés

-

A vezető személyisége, viselkedése, kommunikációja és gondolkodásmódja a legfontosabb összetartó és iránymutató ereje a csapatnak. A vezetői pozíciók személyre szabása kulcsszerepet játszik mind a vezetők, mind a vállalatok, vállalkozások sikerességében. Ez az eredményekről, a pénzről és az időről szól. Teljesítmény és elvárások optimális illeszkedése vezet el egy kiégés nélküli, hatékony vezetői munkához. De valóban ismerjük vezetőként egyéni viselkedési és motivációs erősségeinket? Fejlesztési programunkba épített személyre szabott Innermetrix DISC+ személyiségelemzésünk konkrét megoldásokkal segíti a résztvevőket a hatékonyságuk növelésében, a magasabb motivációjuk megőrzésében, a megfelelő vezetői kommunikációjuk és az ideális munkakörnyezet kialakításában, a kiégés megelőzésében, a munka és magánélet egyensúlyának megtalálásában. Mert minden kolléga megérdemel egy egészséges, kiegyensúlyozott vezetőt.

Betelt
 • Vezetői programok gyakorló vezetőknek

Vezetői teljesítmény- és hatékonyságnövelés kiégés nélkül - személyes képzés

-

A vezető személyisége, viselkedése, kommunikációja és gondolkodásmódja a legfontosabb összetartó és iránymutató ereje a csapatnak. A vezetői pozíciók személyre szabása kulcsszerepet játszik mind a vezetők, mind a vállalatok, vállalkozások sikerességében. Ez az eredményekről, a pénzről és az időről szól. Teljesítmény és elvárások optimális illeszkedése vezet el egy kiégés nélküli, hatékony vezetői munkához. De valóban ismerjük vezetőként egyéni viselkedési és motivációs erősségeinket? Fejlesztési programunkba épített személyre szabott Innermetrix DISC+ személyiségelemzésünk konkrét megoldásokkal segíti a résztvevőket a hatékonyságuk növelésében, a magasabb motivációjuk megőrzésében, a megfelelő vezetői kommunikációjuk és az ideális munkakörnyezet kialakításában, a kiégés megelőzésében, a munka és magánélet egyensúlyának megtalálásában. Mert minden kolléga megérdemel egy egészséges, kiegyensúlyozott vezetőt.

Vezetői akadémia workshopok

Szeretne mielőbb értesülni aktuális képzéseinkről?

A feliratkozó e-mail cím
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként kaphassa kézhez legújabb képzési ajánlatainkat, friss tanulmányainkat!